Prof.Dr. Fatma Nur TUĞAL  
   Dekan  
   
     
  Fakülte Sekreteri:
Lütfullah ÜNALAN


Bölüm Başkanları:

Prof.Dr. Fatma Nur TUĞAL
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkan V.


Dr. Öğr. Üyesi Hasan Bilgehan YAVUZ
Uluslararası Ticaret ve Finans Bölüm Başkan V.


Doç.Dr. İ. Efe EFEOĞLU
İşletme Bölüm Başkan V.


Dr. Öğr. Üyesi Onur ÇELİK
Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkan V.