Prof.Dr. Fatma Nur TUĞAL  
   Dekan V.  
     
 
  Dr. Öğr. Üye. Sibel OĞUZ
  Dekan Yardımcısı
     
  Fakülte Sekreteri:
Lütfullah ÜNALAN


Bölüm Başkanları:

Prof.Dr. Fatma Nur TUĞAL
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü


Dr. Öğr. Üyesi Bahadır ERGÜN
Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü


Doç.Dr. İ. Efe EFEOĞLU
İşletme Bölümü Başkan V.